[][]

Olie har været et udbredt brændsel til opvarmning af boliger i mange år, og trods udbredelsen af fjernvarme, forsynes mange huse stadig af varme fra oliekedler.

Gennem tiden er der sket en stor udvikling af oliekedlerne så man nu i dag har yderst effektive oliekedler, men en forbrænding der er optimeret så oliekedlerne i dag reelt kan betragtes som miljøvenlige.

HS Tarm A/S har en lang og stolt tradition med udvikling og produktion af oliekedler, hvor vores store know-how og ekspertise kommer kunderne til gode i form af effektive og miljøvenlige kedler til attraktive priser.

Der har gennem de seneste år været meget snak om, hvorvidt det fremadrettet skulle være lovligt at opstille nye oliekedler. Det er det. Det blev i det seneste energiforlig besluttet, at der i alle huse nye som gamle måtte opstilles nye oliekedler, såfremt der ikke er adgang til hverken fjernvarme eller naturgas. Tilsvarende er der ikke lavet krav om at eksisterende oliekedler skal udskiftes før boligejerne ønsker det.

Med en Baxi oliekedel går man ikke galt i byen, her får man kvalitet for alle pengene